Beskrivning

När de stora bankerna fokuserar på Stockholm, Göteborg och Malmö, lyfter Landshypotek Bank blickenmot övriga Sverige. Banken ägs av landets ca 40 000 jord- och skogsbrukare. Men nu erbjuds många flerchansen att skapa en hållbar vardag genom sparande och huslån. Landshypotek Bank är en liten bankmed en stor uppgift – att bidra till ett rikare liv i hela landet.

Utmaningen var att skapa en struktur för alla inköp av bankens merchandise. Att hitta en lösning för bådehanteringen av produkterna på central nivå och för logistiken. De önskade en partner för detta och somdessutom hade förmågan att hitta nya spännande produkter som speglade varumärkets

Genomförande

I samarbete med bankens marknadsavdelning tog vi fram ett passande produktutbud och utvecklade en webbshop med enkel logistik och smidiga debiteringslösningar. Plus en lagerlösning för produkter som alltid skulle finnas för beställning med ett koncept för produkter för beställning ’on demand’.

Resultat

Många bra och efterfrågade produkter och kontroll över alla inköp från hela banken. En webbshop som på ett enkelt sätt sköter all logistik och alla betallösningar. Vi på WDP agerar fortlöpande som en hjälpande hand i allt som rör merchandise och webbshopen.