Beskrivning

Att arbeta tillsammans med entreprenörer för att skapa fler framgångsrika tillväxtbolag är företagetsdrivkraft. Genom att ge ansvarsfulla, hållbara och framtidsinriktade råd till dynamiska ägarledda företag,bidrar bolaget till fler arbetstillfällen, en bättre miljö, högre social inkludering och starkare konkurrenskraft.
Hållbarhet är inkluderad i alla delar.

Man hade beslutat att utveckla bolaget med fokus på hållbarhet. Som ett av projekten iförnyelseprocessen identifierades behovet av en attraktiv och effektiv webbshop för företagetsmerchandise. WDP antog utmaningen och fick uppdraget.

Genomförande

Vi såg att all merchandise kunde styras centralt. Därifrån utvecklade vi ett nytt effektiviserings- och planeringssystem med stordriftsfördelar, minskade inköpsvolymer, övergripande rapportering och statistik över all försäljnings. Allt genomsyrat av hållbarhet.

Resultat

Idag hanterar vi inte bara Grant Thorntons webbshop med ansvar för lager- och beställningssortimenten.Vi ansvarar även för all beställning, logistik, administration, lagerhållning, fakturering och leverans för ett 50-tal kontor.