Beskrivning

Utmaningen var att skapa ett helhetskoncept med webblösning och nya idéer kring både design och val av merchandise.

Genomförande

Med positiv energi och innovationskraft plus Almis nya logotyp, färger och detaljerade varumärkesmanual som inspirationskälla, tog vi oss an den stora utmaningen. Vi skapade ett helt nytt designkoncept som andades retail och som applicerades på ett flertal produkter. Ett koncept som passade för försäljning i butik.

Resultat

Helhetskonceptet blev ett mycket lyckat. Almi har nu kontroll över varumärket och kan på central nivå styra hur all merchandise ska se ut. De har också full kontroll över kostnaderna och kan enkelt följa statistik och rapporter över alla köp. Webb-lösningen ger inköparen en klar bild av vad bolaget kan erbjuda. WDP sköter all beställning, påfyllning och logistik. Alla kontor hanteras av samma leverantör vilket gör inköpen effektiva och affären hållbar.