WDP direktsände event till över 75 intressanta kunder

2019-06-16

Direktsänt event med We Do Promotion


Den 16 juni sjösatte We Do Promotion och företagets CEO Sofie Källström ett livesänt event. Syftet var att skapa en mötesplats för media- och produkt mediabranschen för att diskutera gemensamma frågor. Och för att vinna över PWR Racings VD, Daniel Haglöf, i en bakningstävling!

Sofie, vad var målet med det här eventet?

– Målet var att visa vår personlighet som en väsentlig del av varumärket och det tycker jag att vi lyckades med.
 Vi kommer att fortsätta med liknande evenemang i olika format och med skiftande tonalitet. Ibland tänker vi gå på djupet och ibland tänker vi bara ha roligt, säger Sofie Källström.

Har du fått någon feedback?

– 76 företag plus ett antal privatpersoner såg eventet. De allra flesta tyckte det var en jättekul och att detär spännande att vi experimenterar med andra kanaler.


Vilken roll vill du att företag inom produktmedia ska ha i företagens marknadsföring?

– En stor och vikt roll. Och det har vi. Det finns det data på. Men det är också vår uppgift att berätta för kunderna vilken roll produktmedia spelar i företagens marknadsföring. Att vi är på samma nivå somövriga mediekanaler, förklarar Sofie. Det är vårt ansvar att steppa upp och visa värdet av det vi kan och gör, fortsätter hon.

Hur kommer man då i nivå med andra mediekanaler?

– Genom att våga skrota mycket av det vi slentrianmässigt gör och står för och istället satsa pengar och energi på att testa nya vägar. Och genom att attrahera kompetens som kan utveckla nya digitalaplattformar med hjälp av AI och IT-teknologi. Plattformar som spårar data och utvecklar kundrelationer. Det är ju ingen större skillnad på hur jag handlar privat och hur jag handlar som företag. Jag är fortfarande samma individ, därför kan inte glappet mellan plattformarna vara för stort. Vår bransch måste helt enkelt visa sina innovativa muskler och utvecklas i hållbarhetens tecken, avslutar Sofie Källström.