Miljövänliga profilprodukter

2021-01-14

Använder ditt företag miljövänliga profilprodukter?  


Miljöfrågan är väldigt viktig idag i Sverige, speciellt hos företag. Flertal företag har insett hur betydelsefullt det är att vara medveten om vilka val de tar i deras inköp och hur det påverkar miljön. När företag ska köpa in profilprodukter (eller merchandise) söker de allt mer efter miljövänliga alternativ som har mindre påverkan på miljön än andra produkter. Det är ett enkelt sätt för företag att göra ett klimatsmart val. Intresset bland företag att minska sitt miljöavtryck har ökat och lär fortsätta öka under år 2021.

Vad innebär miljövänliga profilprodukter?

Det är miljövänliga produkter som har mindre påverkan på miljön, genom att till exempel vara tillverkade av återvunnet material. Vi på WDP ställer särskilda miljökrav på leverantörer av både varor och tjänster för att ni kunder ska kunna handla säkert hos oss. Bland vårt breda sortiment finns exempelvis anteckningsblock och portföljer i återvunnet material samt ECO-muggar som är återanvändningsbara och komposterbara. We Do Promotions långsiktiga miljömål är att vara i framkant och kunna erbjuda våra kunder de mest miljöanpassade lösningar som finns inom vår bransch.

Hur arbetar WDP med miljöfrågor?

Vi på WDP arbetar mycket kring miljö. Allt från att göra research om produkter vi tar in, ställa miljökrav på leverantörer, till att jobba med andra företag som själva är miljömedvetna. Miljövänliga profilprodukter är ett sätt för er som företag att göra ett miljövänligt val, ett stort steg i rätt riktning. Hos WDP kan du som kund vara säker på att vi håller vårt miljöarbete levande. Vi gör årligen kontroller av hur vårt miljöarbete fungerat och vilka nya miljöaspekter som finns att ta hänsyn till.

Samarbeten med miljömedvetna företag

Vi har tidigare arbetat med Raws som är ett ungt, modernt och hållbart svenskt företag med ambitionen att förändra spelplanen för sugrör. Sugrören är gjorda av 100% naturlig svensk vass och arbetar för en framtid utan plast. Det är sugrör som inte lämnar några rester och som bryts ner naturligt. Mer om vårt case med Raws kan du läsa om här eller direkt på till Raws egna hemsida.