We Do Promotion tecknar sponsorsavtal med Expo 2020

2019-09-14

WDP är officiell sponsor Dubai Expo 2020

Världsutställning och företagsmässa Dubai Expo
I samband med världsutställningen Expo 2020 i Dubai har svenska We Do Promotion AB tecknat avtal om partnerskap med Vinnova och delar av svenskt näringsliv om att hantera den svenska satsningen och dess merchandisematerial. Medverkan vid Expo 2020 är, enligt den svenska regeringen, en av Sveriges största exportsatsningar under de närmsta åren. Deltagandet finansieras gemensamt av stat och näringsliv.

– Vi är jättestolta och glada över förtroende, säger Sofie Källström, We Do Promotions ägare och CEO. Vi kommer att hantera och administrera en butik i den svenska paviljongen under utställningsperioden, sammanfattar Sofie.

Expo 2020 äger rum i Dubai från den 20 oktober 2020 till den 10 april 2021.

Temat är ”Connecting Minds – Creating the Future”. Utställningen fokuserar på tre områden: Möjligheter, Mobilitet och Hållbarhet. Sveriges paviljong kommer att vara placerad i område Hållbarhet.

– Medverkan vid Expo 2020 ger svenska företag en möjlighet att nå ut till kunder, inte bara i gulf området utan i hela världen. På Expo 2020 kommer svenska företag kunna visa upp sina världsledande hållbarhetslösningar och fantastiska innovationskraft, säger EU- och handelsminister Ann Linde.