Vår integritetspolicy

Personinformation som vi samlar in

Vi som företag kan behöva samla in information om dig som person för att kunna utföra avtalade åtaganden. Den informationen vi kan komma att samla in är namn, telefonnummer, e-postadress och fysisk adress. Vi kan även komma att spara ner teknisk spårinformation som IP-nummer för att kunna säkerställa drift av digitala tjänster (t.ex. vår webbsida), denna information sparar vi i 12 månader innan det rensas automatiskt från våra system.

Vad används informationen till

Utföra avtalade åtaganden och kommunicera relevant information.

Andra som WDP kan behöva dela informationen med

Leverantörer och underleverantörer till WDP, som t.ex. budföretag eller tryckeri.

Var finns min information

Den kommer att behandlas inom EU/EES och vi lämnar aldrig ut information till någon part utanför EU.

Hur länge sparas informationen

Vi sparar informationen så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra avtal gentemot dig som kund eller att lagen kräver det.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Detta gör du genom att skicka ett e-mail till info@wedopromotion.se där du informerar oss om vad du vill att vi gör med dina personuppgifter. Vi kommer sedan att informera dig om eller när detta har gjorts och om inte, varför det inte blivit gjort.

Klagomål

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter felaktigt och att du inte fått relevant hjälp av oss kan du alltid vända dig till Datainspektionen (i framtiden kallat Integritetsskyddsmyndigheten) och lämna in klagomål.

Cookies

Vi använder cookies för att kunna leverera en bra kundupplevelse. Vi använder även tredjeparts cookies från Google för att föra statistik om användningen av sajten.